SAFE & SECURE

Order Detail

 • Order NumberTUOLI201905091077772
 • Creation time2019-05-09 21:50:43
 • Shipping MethodHongkong DHL
 • Payment MethodPayPal
 • StatusCompleted
 • CountryChile
 • Tracking NumberHongkong DHL : 643377****
 • Product PriceUSD 120.042
 • Discount PriceUSD 0.000
 • Shipping CostUSD 39.651
 • InsuranceUSD 0.080
 • Payment FeeUSD 7.190
 • Total PriceUSD 166.963

Tracking Number

Hongkong DHL:643377****

HONG KONG - HONG KONG, Shipment picked up

2019-05-13 12:48:00

CINCINNATI HUB, OH - USA, Customs status updated

2019-05-13 14:28:00

HONG KONG - HONG KONG, Arrived at Sort Facility HONG KONG - HONG KONG

2019-05-13 15:32:00

HONG KONG - HONG KONG, Processed at HONG KONG - HONG KONG

2019-05-13 21:15:00

HONG KONG - HONG KONG, Departed Facility in HONG KONG - HONG KONG

2019-05-13 21:31:00

......

recentsale_title
0